DOCHÁZKA, STRAVA, PLATBY

OMLUVA Z DOCHÁZKY 

  • Omluva z docházky s odhlášením stravného a s nárokem na náhradu

Zadejte omluvenku do aplikace Twigsee nejpozději dva pracovní dny před dnem absence, a to do 12:00 hod. Omluvenku na pondělí zadávejte nejpozději ve čtvrtek do 12:00, atd.. Při odhlášení dopolední docházky se vám automaticky odhlásí dopolední svačina a oběd. Při odhlášení odpolední docházky se vám odhlásí pouze odpolední svačina. Při odhlášení docházky na celý den se vám odhlásí celodenní strava. 

  • Odhlášení docházky s nárokem na náhradu docházky bez nároku na odhlášení stravného

V den absence, zadejte omluvenku nejpozději do 8:00 hod. Stravné za takový den se hradí. 

Omluvenka provedená po 8:00 hod v den absence, se bere jako pozdní a není možné za ní žádat náhradu. 

 

VYZVEDNUTÍ STRAVY 

  • Omluvíte-li později, než dva pracovní dny předem do 12:00 hod, je možné si vyzvednout oběd a odpolední svačinku.
  • Vyzvednutí PO – PÁ v čase mezi 11:30-12:00 do vlastních nádob/krabiček. Pokud nemáte vlastní nádoby, stravné vám nevydáme. Pro jídlo si, prosím, choďte zvenku, ke dveřím do kuchyňky.

 

NÁHRADY 

  • Zmeškanou docházku lze nahradit v následujícím měsíci, případně v měsíci, ve kterém absence vznikla. Náhradu lze umožnit pouze za předpokladu, je-li na tento den zajištěno stravné a dovolí to denní kapacita školky. Náhrada je možná pouze za den, který byl řádně omluven do 8:00 hod dne absence.
  • Domluvení náhrady je možné pouze přes SMS hospodářce a to nejpozději dva

pracovní dny předem, do 12:00 hod. Náhradu na pondělí je potřeba nahlásit nejpozději ve 

čtvrtek do 12:00 hod. 

 

PLATBY STRAVNÉHO 

  • Platí se zálohově, dle domluvené varianty docházky. Záloha se platí předem na následující  měsíc a je splatná do 25. dne v měsíci. Vyúčtovává se jednou za 3 měsíce – za září až listopad v prosinci, za prosinec až únor v březnu, atd. Při platbách stravného je nutné vždy uvádět přidělený variabilní symbol! Platbu za stravné, prosím, oddělujete od platby za školné. Do poznámky napište jméno a příjmení dítěte a informaci o tom, za co platba je (stravné + měsíc).

 

PLATBY ŠKOLNÉHO 

  • Platí se paušálně, dle domluvené varianty docházky. Školné se platí předem na následující měsíc a je splatné do 25. dne v měsíci. Při platbách školného je nutné vždy uvádět přidělený

variabilní symbol! Platbu za školné, prosím, oddělujte od platby za stravné. Do poznámky 

napište jméno a příjmení dítěte a informaci o tom, za co platba je (školné + měsíc). 

 

PLATBY FPŠ (Fond přátel školy)  

  • Platí se 2x ročně (v září a v únoru). Při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, tak jako u školného a stravného. Do poznámky prosím uveďte zkratku FPŠ a o jaké pololetí se jedná (1. pololetí, 2. druhé pololetí)