NÁŠ TÝM / OUR TEAM

KLÁRA MARUŠINCOVÁ 

Zakladatelka LMŠ a MŠ Velíček/ Founder of the preschool 

Klára Marušincová vystudovala psychologii a krátce poté, co se sama stala   matkou založila Velíček s vizí toho, že chce respektující péči a podnětné láskyplné   prostředí dopřát nejen svým dětem, ale i všem těm, kteří k nám najdou cestu. Její   pohled na výchovu a vzdělání je velmi inspirativní a dokáže najít tvořivé řešení v     každé situaci. V pozici školní psycholožky je podporou jak dětem, tak i rodičům.   Věnuje se rodinným konstelacím, psychologickému poradenství a rozličným projektům pro firmy a školy.

Klára studied Psychology at the Charles University and soon after becoming a mother herself founded the preschool Velíček. Her vision was to provide respectful and loving environment no just to her own children, but all of the families, who find their way to reach us. Her view od education and upbringing is very inspiring. She is able to find creative solutions in almost every situation. She support the children and parents as our school psychologist. She dedicates her time to Family Constellation work, psychological counseling and diverse project for companies and schools.

 

IVANA MAGDALÉNA FARAHANI – Ředitelka/ Director 

  MgA. Bc. Ivana Magdaléna Farahani vystudovala Předškolní a mimoškolní   pedagogiku a Autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU. Výchově a vzdělávání dětí i   dospělých se věnuje přes dvanáct let. Působila jako metodička a lektorka enviromentální   výchovy v ekologickém sdružení Ametyst nebo třeba jako koordinátorka vzdělávacích   programů v kulturním centru Zahrada. Tíhne k intuitivní a sociální pedagogice.   Miluje tanec, zpěv a hudbu vyšších sfér.

Magda studied Preschool and Extra-curricular Education as well as Original Drama and Education at DAMU. She has dedicated the past 12 years to education of both children and adults. She worked as a lecturer of environmental education in Ametyst and as educational programme coordinator in the community center Zahrada. She prefers intuitive and social education. She loves dancing, singing and music of higher realms.

 

LENKA ERAZIMOVÁ – Hospodářka/ Administration expert

 Lenka Erazimová vystudovala střední průmyslovou školu a s prací za počítačem   má bohaté zkušenosti. Ve školce uplatňuje jak svůj smysl pro detail a čísla, tak svůj     talent pečovat o děti a chod školky. V pondělí působí jako asistentka v lese a s dětmi     se ráda věnuje pohybu, cvičení i rozumovým aktivitám. Je velice pečující, obětavá a   přátelská. Má ráda dobrou muziku u které si i zazpívá. Chodí běhat a vždy si najde  čas na to, aby si s vámi upřímně popovídala.

Lenka studied Technical Secondary School and is very experienced in working behind the computer. She is ve

ry talented with numbers and detail as well as with taking care of the children and the entire preschool. She spends Mondays in the outdoor group, where she enjoys sports activities and likes to explore nature. She is very caring and friendly. She likes good music and sometimes even sings with it. She enjoys jogging and always finds time to talk with everyone.

 

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA VELÍČEK/ OUTDOOR PRESCHOOL 

ANDREA ĎURÍKOVÁ – učitelka/ teacher

 Bc. Andrea Ďuríková, DiS.art vystudovala hudebně dramatické umění pro   1.st na pedagogické fakultě univerzity v Nitře. Hudba a práce s dětmi se v jejím     životě snoubí již několik let. Realizovala mnoho hudebně pohybových dílen   s dětmi a vyučovala zpěv na základní umělecké škole v Bratislavě. Hudba a zpěv je   pro ní přirozený pedagogický nástroj. Zároveň ovládá techniky práce s tělem   z pohybového divadla a vhodně je ve svém pedagogickém působení uplatňuje. Je   velice tvořivá, k dětem pozorná a pečující.

Áďa studied Music and Drama for Elementary School in Nitra, Slovakia. Music and children are a big part of her life for some time already. She organized many activities and taught singing lessons in Bratislava. Music and singing belong to her natural educational tools. She likes to use movement and drama as well. She is very creative, sensitive and caring.

ŠÁRKA FUXOVÁ 

Šárka Fuxová vystudovala VOŠ informačních služeb, obor knihovnictví. Jak čas plynul, našla smysl v práci s dětmi. Baví ji s nimi objevovat svět a radovat se z maličkostí, dovádět v loužích a blátě. Užívá si pobyt v lese, procházky a hry venku. Ráda tvoří a inspiraci hledá v přírodě, využívá různé materiály a děti seznamuje s dary přírody a společně je pak využívají k tvorbě i učení.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELÍČEK – DOMEČKOVÁ/ INDOOR GROUP

JANA KOUTKOVÁ – teacher

  Jana Koutková vystudovala cestovní ruch, ale duší je to umělkyně s pedagogickým   talentem. Práci s dětmi se věnuje přes deset let. Ráda s nimi tvoří, povídá si s nimi a   v nelehké situaci je dovede podpořit. K pocitům dětí projevuje velikou citlivost.   Zajímá se o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí, účastnila se semináře   Konstelace a nesoutěživé hry. Mezi její záliby patří četba, zahrada, výlety, zpěv a   koupání ve Vltavě i

v zimě.

Jana is an artist and a teacher by heart. She has worked with children for the past 12 years. She likes to be very creative with children, talks with them a lot and is able to provide them with a lot of support in uneasy situations. She is very empathic to childrens‘ feelings. She is interested in alternative education, constellation work and competition-free games. She loves reading, gardening, singing and swimming in the Vltava river in winter.

 

LENKA ŠUTÁKOVÁ
Lenka Šutáková vystudovala přírodovědeckou fakultu zaměření rostliny, prošla kurzem pro asistenty pedagoga a nyní dálkově studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na VŠO. Fascinují jí zákonitosti přírody a tak je se svými syny v lese často pozoruje. Sbírají nejrůznější přírodní materiály a tvoří. Toto přináší i do prostředí naší školky. Potkáte ji v domečkové školce od středy do pátku.