NAŠE PRINCIPY/ KEY PRINCIPLES

THE KEY PRINCIPLES IN VELÍČEK  (Czech version below:-)

1) Every child is a key partner for us. We respect their unique personalities and support their individual growth. 

2) We admire and value kids‘ creativity (even though it requires a bigger portion of patience from us adults:-).

3) We believe that children naturally follow their own optimal path for their ideal development and learning. We let them inspire us.

4) We also believe that setting limits is essential – in a clear, sensitive, transparent and patient way. 

5) We create a space without judgment, comparisons and manipulations (we prefer consequences as natural limits, gender-neutral environment, children can choose, what they prefer to eat, wear, the activity they want to enjoy etc.)

6) We focus consciously on creating situations and space for children to practice social skills and develop emotional intelligence through model situations, play and story telling. 

7) We like to let children experinece freedom, autonomy and the accompanying responsibility. We live in an enviornment which focuses on important human values.

8) Our goal is to create a space which is safe and healthy (thanx to the food we offer, time spent outside, sports activities etc.)

9) We approach the children with openness, honesty and love. 

10) Parents are welcome to spend time in Velíček and help cocreate it’s unique atmosphere:-).

You are free to stay with us as long as you need during the adaptation period.   

We are inspired by the Person Centered Approach by Carl Rogers, Values Based Education by Cyril Mooney, environmental education, the project Space full of Values by Kamil Vyoral and above all every day by the children. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRINCIPY PRÁCE VE VELÍČKU

1) Každé dítě je rovnocenným partnerem, kterého respektujeme a podporujeme v jeho jedinečném vývoji.

2) Obdivujeme a vážíme si dětské kreativity (ač to u dospěláka občas vyžaduje značnou dávku trpělivosti 🙂).

3) Věříme, že děti přirozeně směřují cestou k vlastnímu ideálnímu vývoji a učení. Rádi se jimi necháme vést.

4) Dětem zároveň nastavujeme hranice – jasně, citlivě, srozumitelně a trpělivě.

5) Tvoříme pro děti prostředí bez hodnocení, srovnávání a manipulace (nepoužíváme tresty, náš přístup je genderově neutrální, ctíme dětskou volbu v jídle, oblékání, aktivitách apod.)

6) Vědomě a cíleně pomáháme dětem v rozvoji sociálních dovedností a emoční inteligence pomocí modelových situací, her a příběhů.

7) Dopřáváme dětem svobodu, samostatnost a s nimi přicházející odpovědnost. Společně zažíváme a upevňujeme důležité mezilidské hodnoty.

8) Naší povinností je zajistit dětem bezpečné a zdravé prostředí (díky stravě, pobytu a vztahu k přírodě, sportovním aktivitám apod.)

9) K dětem přistupujeme s otevřeností, upřímností a láskou.

10) Rodiče jsou u nás vítání

NAŠE HLAVNÍ CÍLE 

1)    Pomoci dětem zvládnout odloučení od rodičů.

2)    Naučit děti dobře fungovat v dětském kolektivu.

3)    Maximální podpora jedinečného rozvoje každého z dětí.

Odloučení od rodičů probíhá u nás tak, jak si vyberete a jak to právě pro vás bude nejlepší. Dveře do studia Velíček jsou vám stále otevřené. V průběhu celé docházky můžete s námi trávit tolik času, kolik bude třeba a postupně se „vytrácet“. A to nejen v prvních dnech, ale kdykoliv to bude nutné. Každé dítě reaguje na situaci odloučení jinak a my se vám ve vašich potřebách plně přizpůsobíme.

Nejdůležitější rolí předškolního vzdělávání je naučit děti dobře fungovat v kolektivu a tvořit první vztahy mimo okruh rodiny. Každé z dětí je pro nás jedinečným členem naší skupinky. Hlavním úkolem učitelů je poskytnout dětem láskyplné přijímající prostředí a podporu, aby se mohly projevit a přirozeně najít své místo v kolektivu. Právě z tohoto důvodu tvoř velkou část našeho programu hra. Ve hře spolu děti nejvíce komunikují, spolupracují nebo se naopak hádají, vyjadřují své okamžité potřeby („tu hračku jsem měl první!“) a učí se dělit, čekat, vyjednávat apod.

Koncepce vychází z těchto tří osvědčených směrů:

Psychoterapeutické teorie Carla R. Rogerse. Každý živý tvor má v sobě tvořivý potenciál, který ho za příznivých podmínek vede k růstu a naplňování svých potřeb.

– Osobnostně rozvojová koncepce Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney. Velmi nás zajímá, jak je možné i s předškolními dětmi zvědomit a aktivně rozvíjet důležité mezilidské hodnoty (např. péče o sebe, své okolí a své blízké lidi, respektování potřeb druhých, dělat vše tak nejlépe jak umím, naslouchání druhému, úcta k přírodě a řada dalších). Během celého roku se tedy budeme hodnotám věnovat a to jak na ranních kroužcích tak i během dne formou jednoduchých aktivit, příběhů, pohádek apod.

Principy lesní pedagogiky. Je pro nás stále důležitější, aby se výchova a vzdělávání – život jako takový – odehrával co nejvíce v přírodě. Aby děti měly možnost zažívat si čas v přirozených cyklech našeho světa, úzce vstřebávat zázraky a úžasy rostlin, tvorů, země i vody. Aby vývoj jedinečné osobnosti našich/vašich dětí probíhal v srdci přírody. Díky tomu věříme, že děti budou přirozeně nosit přírodu ve svém srdci, pečovat o ní a tím i o sebe a celý náš lidsko-zemský ekosystém.

Součástí dne ve Velíčku je vždy řádná porce volné hry jako důležité součásti vzdělávacího programu. Volná hra znamená pro učitele zejména příležitost učit se od dětí tomu, jak si hrát. Zároveň dává prostor k pozorování osobnosti každého dítěte, protože právě ve volné hře nám děti odkrývají co je zajímá, co umí a neumí, na co jsou hrdé a s čím potřebují pomoci. Učitel je vždy připraven se do hry zapojit, rozvinout ji a ve vhodnou chvíli nechat opět děti samotné, aby byly hlavními aktéry své vlastní jedinečné hry.

Připravili jsme školní vzdělávací program, založený na sešitu hodnotového vzdělávání Můj vesmír od Ing. Kamila Vyorala. Hodnoty vždy byly základním stavebním kamenem vzdělávacího obsahu ve Velíčku. Rádi bychom toto posílili a přidali něco z technik projektového vzdělávání, které rozvíjí u dětí samostatnost, spolupráci a vědomí souvislostí celku (vztah ke společenství rodina/ školka/ obec/město/stát/svět/vesmír). Více se budeme orientovat na budování vztahů spíš než návyků a na vytváření empatického vztahu ke všem lidem bez rozdílu postavení, náboženského vyznání, rasy a původu. Stěžejní stále zůstává vztah k přírodě. Radování se z její rozmanitosti, poznávání její krásy, opečování jejího zdraví a projevování vděčnosti za to, že nám dovoluje žít.