KONCEPCE

Naše hlavní cíle

1)     Pomoci dětem zvládnout odloučení od rodičů.

2)     Naučit je dobře fungovat v dětském kolektivu.

3)    Maximální podpora jedinečného rozvoje každého z dětí.

Odloučení od rodičů probíhá u nás tak, jak si vyberete a jak to právě pro vás bude nejlepší. Dveře do studia Velíček jsou vám stále otevřené. V průběhu celé docházky můžete s námi trávit tolik času, kolik bude třeba a postupně se „vytrácet“. A to nejen v prvních dnech, ale kdykoliv to bude nutné. Každé dítě reaguje na situaci odloučení jinak a my se vám ve vašich potřebách plně přizpůsobíme.

Nejdůležitější rolí předškolního vzdělávání je naučit děti dobře fungovat v kolektivu a tvořit první vztahy mimo okruh rodiny. Každé z dětí je pro nás jedinečným členem naší skupinky. Hlavním úkolem učitelů je poskytnout dětem láskyplné přijímající prostředí a podporu, aby se mohly projevit a přirozeně najít své místo v kolektivu. Právě z tohoto důvodu tvoř velkou část našeho programu hra. Ve hře spolu děti nejvíce komunikují, spolupracují nebo se naopak hádají, vyjadřují své okamžité potřeby („tu hračku jsem měl první!“) a učí se dělit, čekat, vyjednávat apod.

„Na dítě zaměřený program“

Naše koncepce vychází z těchto tří osvědčených směrů

– Psychoterapeutické teorie Carla R. Rogerse. Každý živý tvor má v sobě tvořivý potenciál, který ho za příznivých podmínek vede k růstu a naplňování svých potřeb.

–  Pedagogická koncepce Marie Montessori. Věříme, že práce s dětmi inspirovaná Montessori pedagogikou pomůže každému z nich k optimálnímu rozvoji vědomostí o sobě a o světě. Ve Velíčku si vyrábíme vlastní pomůcky a využíváme je k osvojování si důležitých znalostí (barvy, tvary, čísla, písmenka, množství…) a dovedností (plné soustředění, samostatnost, odpovědnost…)

– Osobnostně rozvojová koncepce Hodnotového vzdělávání. Velmi nás zajímá, jak je možné i s předškolními dětmi zvědomit a aktivně rozvíjet důležité mezilidské hodnoty (např. péče o sebe, své okolí a své blízké lidi, respektování potřeb druhých, dělat vše tak nejlépe jak umím, naslouchání druhému, úcta k přírodě a řada dalších). Během celého roku se tedy budeme hodnotám věnovat a to jak na ranních kroužcích tak i během dne formou jednoduchých aktivit, příběhů, pohádek apod.

 Jakou roli má ve Velíčku učitel?

  • Učitel při volné hře funguje jako „překladatel“ a průvodce mnoha náročnými situacemi. Když se děti o něco tahají, vztekají a „zlobí“, často vyjadřují něco, co neumí dát do slov a jinak vyjádřit. Zde je nesmírně důležitá a cenná role zkušeného učitele.
  • Volná hra neznamená pro učitele volno a kafíčko. Právě v tuto chvíli má jedinečnou šanci být s dětmi v jejich světě, navazovat na jejich hru, podílet se na rozvoji tvořivosti. To od učitele vyžaduje velikou flexibilitu a citlivost k potřebám dětí.
  • Kvalitní práce s dětmi znamená pro učitele neustálé rozvíjení své vlastní osobnosti. Děti velmi citlivě a přesně zachytávají naše nálady, to ví každý rodič:-). Právě proto je pro nás zásadní nabízet dětem atmosféru lásky, trpělivosti, pohody, radosti ze hry a společně tráveného času. Každý den, každému z dětí!