PRINCIPY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE VE VELÍČKU

1) Každé dítě je pro nás rovnocenným partnerem, kterého respektujeme a podporujeme v jeho jedinečném vývoji.

2) Obdivujeme a vážíme si dětské kreativity (ač to u dospěláka občas vyžaduje značnou dávku trpělivosti 🙂).

3) Věříme, že děti přirozeně směřují cestou k vlastnímu ideálnímu vývoji a učení. Rádi se jimi necháme vést.

4) Dětem zároveň nastavujeme hranice – jasně, citlivě, srozumitelně a trpělivě.

5) Tvoříme pro děti prostředí bez hodnocení, srovnávání a manipulace (nepoužíváme tresty, náš přístup je genderově neutrální, ctíme dětskou volbu v jídle, oblékání, aktivitách apod.)

6) Vědomě a cíleně pomáháme dětem v rozvoji sociálních dovedností a emoční inteligence pomocí modelových situací, her a příběhů.

7) Dopřáváme dětem svobodu, samostatnost a s nimi přicházející odpovědnost. Společně zažíváme a upevňujeme důležité mezilidské hodnoty.

8) Naší povinností je zajistit dětem bezpečné a zdravé prostředí (díky stravě, pobytu a vztahu k přírodě, sportovním aktivitám apod.)

9) K dětem přistupujeme s otevřeností, upřímností a láskou.

10) Rodiče jsou u nás vítání – KDYKOLIV