PROGRAM

Ve Velíčku pracujeme s dětmi podle ročního tematického plánu. Ke stažení ZDE (roční tematický plán).

Každé z témat kreativně objevujeme prostřednictvím:

– výtvarných činností (např. modelujeme orgány, vystřihujeme vlajky, stavíme zeměkouli …)

– hudební výchovy (kombinujeme anglické a české písničky, hrajeme na nástroje)

-zážitkových technik (hry a podněty z reálného života, osobní příběhy)

– knih (čteme více jak 1 hodinu denně)

– sportovních činností (hry s míčem, rozvoj hrubé motoriky, tanečky na dané téma)

– pobytu v přírodě (např. malujeme i píšeme do písku, počítáme stromy, budky, klacíky…)

– povídáním v ranním a odpoledním kruhu