POTVRZENÍ LÉKAŘE K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ (DOMEČKOVÁ)