ADAPTACE

ADAPTACE – ZVYKÁME SI SPOLU

PROCES ADAPTACE 

Přechod z úzkého rodinného prostředí do prostředí školky je mnohovrstevnatý proces, který vyžaduje péči a trpělivost. Jsme si vědomi toho, že může být pro dítě náročné začít trávit většinu dne v neznámém prostředí, a navíc bez rodičů. Proto jsme otevřeni postupnému zvykání si na školku. Jak to může vypadat? 

  1. První den, dva je rodič ve školce spolu s dítětem klidně i po celou dobu docházky. Jedná se o půl den, postupně můžeme prodlužovat na celodenní docházku. 
  1. Rodič dostává od učitelů podporu v podobě konkrétních adaptačních tipů, které s dítětem trénuje, nebo je ve školce přímo realizuje. Např. kresba srdíčka na ruku, pomyslné vlákno lásky, apod. 
  1. Rodič snižuje délku, kdy dítě ve školce svou přítomností doprovází. Postupně se vytrácí až stačí krátké ranní loučení.  
  1. Dítě může mít pod dobu adaptace svou tzv. Adaptační hračku, a to ve svém pytlíku / taštičce na adaptaci. Ve chvíli, kdy si dítě ve školce zvyklo, tak adaptační hračka odchází domů. 
  1. Adaptační období trvá měsíc. V případě potřeby je možné se dohodnout na jiných postupech a případném prodloužení adaptace. 
  1. Celý proces je nastaven s ohledem na potřeby dítěte, rodiče i školky.