ŠABLONY II

Mateřská škola Velíček realizuje od 1.7.2019 do 30.6.2021 projekt „Posílení inkluze v Mateřské škole Velíček“, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012282.

Realizované aktivity:

 • školní psycholog – personální podpora MŠ
 • chůva – personální podpora MŠ
 • odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • komunitně osvětová setkávání
 • profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

Lesní mateřská škola Velíček realizuje od 1.7.2019 do 30.6.2021 projekt „Posílení inkluze v Mateřské škole Velíček“, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012118.

Realizované aktivity:

 • školní asistent – personální podpora MŠ
 • školní psycholog – personální podpora MŠ
 • odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • komunitně osvětová setkávání
 • profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
 • projektový den mimo školu

Realizace projektů přispěje k posílení inkluzivního vzdělávání v Mateřské škole a Lesní mateřské škole Velíček.

Velmi děkujeme!